โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโซน ARI Clinic และศูนย์เปล ด้วยวิธี (E-Bibding)
 
animated gif ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ARI คลินิก โรงพยาบาลรัตภูมิ หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว

ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) ต่อโรงพยาบาลรัตภูมิ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์ หรือทางเว็ปไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว

ตามรายละเอียดดังนี้

1.ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ
289 หมู่ 1ถนน ยนตรการกำธร
ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ สงขลา 90180

2.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074389110
ทางอีเมล์ของหน่วยงาน Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.ทางอีเมลล์ของหน่วยงาน Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตู้อบเด็ก ทารกแรกคลอด โรงพยาบาลรัตภูมิ หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว

ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) ต่อโรงพยาบาลรัตภุมิ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์ หรือทางเว็ปไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว

ตามรายละเอียดดังนี้

1.ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ
289 หมู่ 1ถนน ยนตรการกำธร
ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ สงขลา 90180

2.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074389110
ทางอีเมล์ของหน่วยงาน Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.ทางอีเมลล์ของหน่วยงาน Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Add comment


Security code
Refresh