โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดีภายในปี2564
กรอง

โรงพยาบาลรัตภูมิ

289 หมู่ 1ถนน ยนตรการกำธร
ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ สงขลา 90180

WEBSITE

http://www.rattaphumhospital.go.th

PHONE

074-395234 - 7